KONTORETS ARBEJDSOMRÅDER

Aftaleret,

Ansættelsesret,

Bestyrelsesarbejde,

Bolig- og byggeret,

Detailhandel,

Ejendomshandler,

Entrepriseret,

Erhvervsejendomme,

Erhvervslejeret,

Erstatningsret,

Franchise,

Generationsskifte,

Insolvensret,

Mediation/konfliktmægling,

Mergers & Acquisitions,

Retssager/procedure,

Selskabsret, herunder stiftelse af selskab og etablering af virksomhed,

Varemærker,

Virksomhedsoverdragelser,

Voldgiftsret.

Kontakt os for yderligere information eller rådgivning.